ปลามังกร/ปลาอโรวาน่า ไฮแบ็ค (Hight back Golden)

฿ 0.00

ปลามังกรไฮแบ็ค / ปลาอโรวาน่าไฮแบ็ค (Hight Back) เป็นปลาลูกผสมระหว่างทองอินโดนีเซียกับทองมาเลย์ ทำให้ลูกปลาที่เกิดออกมามีส่วนเด่นของทั้งสองสายพันธุ์ คือ มีเกล็ดที่แวววาวกว่าทองอินโดทั่วไปและสีทองของเกล็ดจะเปิดถึงแถวที่ 5 มากกว่าทองอินโดปกติ ที่เปิดเพียงแถวสามและสี่ ไม่เปิดสูงหลังดำไม่ข้ามหลังเหมือนทองมาเลย์

Scroll to Top