ปลามังกร/ปลาอโรวาน่า อินดิโก้ บลู (INDIGO BLUE)

฿ 0.00

ปลามังกร/ปลาอโรวาน่า อินดิโก้ บลู (INDIGO BLUE) จากรูปถ่ายระยะใกล้ เราจะมองเห็นสีของเกล็ดปลามังกรทองมาเลย์ Indigo Blue ตัวนี้ ชัดเจนมาก การเลี้ยงปลามังกรในตู้ที่สภาวะแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ เราจะได้ปลามังกรที่สีใกล้เคียงธรรมชาติ วิธีจัดตู้ปลามังกร (คอลัมน์ข้าง) ได้ให้รายละเอียดไว้แล้ว ราคาปลามังกร สายพันธุ์ indigo blue นี้ราคาสูงกว่าปลามังกรทองมาเลย์พอสมควรจึงเป็นปลาสวยงามอีกสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์ในตัวเอง ด้วยเหลือบสีที่มีมิติต่าางจากปลามังกรทองอินโด ,ปลามังกรแดง,ปลามังกรทองมาเลย์ สายพันธุ์นี้ทางฟาร์มจะไม่ขายลูกปลามังกรที่มีขนาดเล็ก จึงหาซื้อได้จากที่ร้านที่เป็นผู้นำเข้านำมาจำหน่ายต่อเท่านั้น

พาไปดูตั้งแต่ฟาร์มถึงบ่อพ่อแม่พันธุ์และวิธีคัดเลือกปลามังกรสายพันธุ์ทองมาเลย์บลูเบสสีคราม Indigo Blue
วิธีเลือกปลามังกรสวยสายพันธุ์นี้

Scroll to Top